PODMÍNKY & PŘIHLÁŠENÍ

Homepage Übersetzung

PŘIHLÁŠENÍ 

Přihlášky na Mistrovství světa stopařů IPO 3 budou přijímány pouze prostřednictvím zástupců členských zemí ISPU. 
Prosíme všechny vedoucí družstev jednotlivých zemí aby se registrovali na mailové adrese:  info@ispuwm2017.cz
Potřebné registrační údaje : 
Vedoucí družstva na ISPU MS IPO 3
Země :
jméno a příjmení vedoucího družstva ( + foto): 
kontaktní e-mail : 
telefon:

 

Po obdržení registračních údajů zašleme na příslušný kontaktní e-mail přístupová hesla na registraci účastníků MS. 

Přihlašovací poplatky :  1625 kč ( včetně 1 vstupenky na společenský večer s večeří )

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaši účast ! 🙂 


PODMÍNKY ÚČASTI na ISPU Mistrovství světa IPO 3

Mistrovství světa ISPU – IPO3 je určeno pro účastníky s plemenem knírač velký.

Všichni přihlášení psi musí mít průkaz původu psa uznaný od FCI . Dále musí být předloženo potvrzení o složené zkoušce IPO 3 , která je složena v období ne delším jak 1 rok ( závazný datum je  31.10.2016). Jednotlivé členské země ISPU si mohou stanovit doplňující podmínky pro účast svých závodníků na mistrovství světa . Všichni psi musí být zdrávi a splňovat platné veterinární podmínky.

Psi s kupírovanýma ušima (a to ani ze zdravotních důvodů) nemohou být přijati k účasti na mistrovství světa .
Přihlášky na ISPU Mistrovství světa IPO 3 budou přijímány pouze prostřednictvím zástupců členských zemí ISPU.
Háravé feny budou připuštěny, budou ale startovat v oddílu B a C až na závěr akce.
Mistrovství světa ISPU – IPO3 je otevřené, aby se tím umožnila účast i účastníkům ze zemí, které nejsou členy ISPU.
Účastníci z nečlenských zemí ISPU budou vedeni ve společné startovní listině, avšak nebudou moci soutěžit o titul Mistra světa.
Titul ISPU Mistr světa IPO 3 je možné zadat jen účastníku z členských zemí ISPU .

Uzávěrka přihlášek je 29.9.2017